Aktualizacja stawek minimalnych podatku od środków transportowych na 2023 r.

21 października 2022 r. w Monitorze Polski opublikowano stawki minimalne podatku od środków transportowych na 2023 r. Ich wysokość określa obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. 2002 poz. 1001). Stawki minimalne są przewidziane dla w szczególności samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych i balastowych.

Podatek od środków transportowych jest jednym z podatków lokalnych, przypadających właściwej gminie. Przepisy prawa regulują zarówno stawki minimalne, jak i maksymalne tego podatku, zezwalając każdej z gmin na indywidualne określenie jego wysokości, mieszczącej się jednak w podanych granicach. Stawki minimalne znajdują się w załączniku nr 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, natomiast stawki maksymalne określono w art. 10 ust. 1 tejże ustawy.

Stawki minimalne i maksymalne są corocznie aktualizowane, z zastosowaniem różnych podstaw. W pierwszym przypadku aktualizacja odbywa się na podstawie procentowego wskaźnika kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Stawki maksymalne ulegają z kolei corocznej zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nowe, minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2023 r.

Zaktualizowane stawki minimalne podatku od środków transportowych na nadchodzący rok będą prezentować się następująco:

  1. Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton), określone w załączniku nr 1.

 

  • Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton), określone w załączniku nr 2.

  • Stawki minimalne podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), określone w załączniku nr 3.