20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Firmy transportowe realizujące swoje usługi poza granicami kraju, z reguły ponoszą tam również określone wydatki, m.in. na paliwo, przejazdy drogami płatnymi, zakwaterowanie, wstęp na targi, konferencje. Przepisy zezwalają takim przedsiębiorcom na ubieganie się o zwrot podatku VAT z innych państw Unii Europejskiej. Aby odzyskać zwrot zagranicznego podatku VAT, konieczne jest skorzystanie ze specjalnie przewidzianej w tym celu procedury VAT-REFUND oraz wypełnienie formularza VAT-REF. Pomoc w odzyskiwaniu podatku VAT z krajów Unii Europejskiej to jedna z podstawowych usług oferowanych firmom transportowym w ramach naszej kompleksowej obsługi księgowej i rachunkowej.

Zwrot podatku VAT z krajów UE z SAGG Sp. z o.o.

Ubieganie się o zwrot zagranicznego podatku VAT obwarowano pewnymi wymogami. Mogą dokonać tego tylko ci przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • nie mają siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonali nabycia towaru;
  • są czynnymi podatnikami podatku VAT;
  • nie dokonują wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, jak również nie korzystają z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Przypominamy również, że każdy zagraniczny zakup musi zostać udokumentowany fakturą lub dokumentem importowym, które mogą być wymagane jako załączniki do wniosku.

Wniosek VAT-REF należy złożyć do właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w terminie do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Sprawę można załatwić w całości elektronicznie. Wsparcie zaufanej kancelarii podatkowej eliminuje w tym przypadku ryzyko przeoczenia ustawowego terminu, jak również wystąpienia błędów lub braków we wniosku, co grozi z kolei rozciągnięciem całej procedury w czasie.