20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Współpraca z SAGG Sp. z o.o. obejmuje również usługę ewidencjonowania czasu pracy kierowców. Jako że prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, a przy tym czynnością co do zasady niełatwą i uciążliwą, wiele firm decyduje się powierzyć te sprawy na ręce zewnętrznych ekspertów. Tych z Państwa, którzy pragną zyskać gwarancję co do prawidłowości, rzetelności i terminowości dokonywanych rozliczeń, zapraszamy do skorzystania z doświadczenia i kompleksowego wsparcia partnerów naszej spółki.

Rozliczanie czasu pracy kierowców z SAGG Sp. z o.o.

W ramach usług związanych z ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców zajmujemy się przede wszystkim:

  • prowadzeniem ewidencji czasu pracy w formie papierowej lub elektronicznej obejmującej m.in. liczbę przepracowanych godzin oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej, liczbę godzin nadliczbowych, dni wolne od pracy z oznaczeniem tytułu ich udzielenia, liczbę godzin dyżuru oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, w tym usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy;
  • rozliczaniem płac krajowych i zagranicznych wraz z wyrównaniem do płacy minimalnej w UE;
  • rozliczaniem podróży służbowych;
  • wsparciem i reprezentacją pracodawcy podczas wewnątrzzakładowych kontroli PIP oraz ITD;
  • doradztwem z zakresu optymalizacji kosztów.

 

Na życzenie klientów przygotowujemy również wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy, raporty, w tym raporty z naruszeń ITD oraz analizy dotyczące czasu pracy i odpoczynku w danym zakładzie. Na każdym etapie służymy swoją wiedzą i doświadczeniem, dążąc do tego, aby nasi klienci mogli płynnie optymalizować swoje podatki i efektywniej zarządzać prowadzonym przedsiębiorstwem na każdym jego szczeblu.

Rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami ewidencjonowanie czasu pracy kierowców dostarcza każdemu pracodawcy szeregu istotnych informacji, niepozostających bez wpływu na sytuację finansową jego firmy. Pozwala również na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i równie sprawne podejmowanie odpowiednich działań, bez narażenia przedsiębiorstwa na nadmierne straty, czy negatywne konsekwencje prawne i finansowe.