20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Rodzaj i zakres posiadanych ubezpieczeń komunikacyjnych i transportowych wiele mówi nam o tym, jak dane przedsiębiorstwo przewozowe potrafi zarządzać ryzykiem. W transporcie poza obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej OC pożądane są również ubezpieczenia dodatkowe, zwiększające stopień ochrony przewoźnika i jego towarów przed niespodziewanymi zdarzeniami i błędami innych osób. Chcąc zagwarantować firmom transportowym kompleksowe wsparcie w prowadzonej działalności, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę atrakcyjnych, dobrowolnych, choć zdecydowanie rekomendowanych ubezpieczeń w transporcie drogowym. Spersonalizowana, odpowiednio dopasowana do rodzaju i charakteru świadczonych usług polisa to jeden z podstawowych sposobów zabezpieczenia się przed wystąpieniem szkód na każdym etapie transportu ładunku.

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia transportowe z SAGG Sp. z o.o.

Mimo że w naszym kraju obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, co wynika wprost z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, pozostaje tylko ubezpieczenie OC, nie jest to jedyny z przewidzianych i dostępnych środków ochrony.

Należy przypomnieć, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia, do których doszło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na zasadzie wzajemności dotyczy jednak również zdarzeń powstałych na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

W firmach transportowych, ze względu na specyfikę tej branży, ubezpieczenie OC nie jest natomiast wystarczające do zagwarantowania należytego bezpieczeństwa nie tylko własnemu przedsiębiorstwu, ale i swoim kontrahentom. Stąd też sektor TSL regularnie korzysta także z:

  • ubezpieczenia autocasco (AC);
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  • ubezpieczenia assistance;
  • ubezpieczenia kabotażowego;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP);
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS).

Szczególnie istotne dla firm transportowych pozostają dwa ostatnie z nich, które z jednej strony zwiększają wiarygodność wobec zleceniodawców, z drugiej natomiast gwarantują poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

Nie wolno przy tym zapominać, że stopień ochrony zapewniany przez każdą polisę pozostaje zawsze uzależniony od jej zakresu, co wpływa jednocześnie na cenę wybranego ubezpieczenia. Praktyka pokazała już jednak wielokrotnie, że są to rzeczy, na których w branży transportowej nie warto oszczędzać. Dzięki współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi i zaprzyjaźnionymi brokerami możemy zaproponować Państwu indywidualną, atrakcyjną ofertę ubezpieczeniową w 100% dopasowaną do charakteru i rodzaju działalności.