20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Najniższe podatki dla firm transportowych w Gminie Gręboszów
20200707PHT82813_original-1080x675
20200707PHT82813_original-1080x675
Wsparcie na każdym etapie działalności
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Obsługa księgowa

Prowadzenie firmy transportowej, czy to w formie jednoosobowej działalności, czy spółki osobowej lub kapitałowej, obarczone jest również obowiązkiem prowadzenia księgowości oraz dokonywania rozliczeń z organami podatkowymi. Specyfika sektora TSL wymaga ku temu szczególnych umiejętności i obszernej wiedzy – nie tylko z zakresu przepisów podatkowych. Wyręczamy firmy przewozowe w tych uciążliwych powinnościach, przejmując na siebie wszystkie obowiązki związane z księgowością i rachunkowością w ich przedsiębiorstwach. Specjalistyczna obsługa księgowa TAXTRANS ukierunkowana jest w sposób szczególny na firmy transportowe, które otrzymują od nas kompleksowy pakiet usług. Poza prowadzeniem ksiąg handlowych i ksiąg przychodów i rozchodów pomagamy naszym klientom w rejestracji działalności, optymalizacji kosztów, windykacji należności, czy opracowywaniu polityki rachunkowości.

Obsługa płacowo-kadrowa

Naszą ofertę uzupełniają również usługi kadrowo-płacowe ukierunkowane zarówno na samych przedsiębiorców, jak i zatrudnianych przez nich kierowców oraz personel. Gwarantujemy stałą, nieprzerwaną obsługę wszystkich pracowników oraz dostęp do wiedzy naszych ekspertów. W ramach obsługi kadrowo-płacowej zajmujemy się w szczególności sporządzaniem listy płac w wymaganych terminach, naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem i wysyłaniem deklaracji do ZUS i US, a także przygotowywaniem dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz tworzeniem wewnątrzzakładowych źródeł pracy. Dzięki szerokiej, kompleksowej ofercie pozwalamy naszym klientom w spokoju koncentrować się na głównych celach i misjach ich firmy. Bez względu na zakres współpracy z niezmienną, jednakową starannością i zaangażowaniem dbamy o Państwa bezpieczeństwo i interesy.

Legalizacja pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców

Dzięki ścisłej współpracy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w prawie transportowym oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy w Polsce obcokrajowców. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak złożony, skomplikowany jest to proces. Wymaga on biegłej, bardzo dobrej znajomości procedur oraz obowiązujących przepisów. W związku z tym, że zatrudnianie cudzoziemców stanowi częstą praktykę w firmach transportowych, jesteśmy gotowi wspomóc Państwa we wszystkich przewidzianych w naszym kraju czynnościach i dopełnieniu licznych formalności, a także zapewnić odpowiednie doradztwo prawne. W ramach oferowanego wsparcia zwracamy uwagę naszych klientów w szczególności na kwestie związane z legalnością pobytu cudzoziemca na terytorium kraju, sytuacje, w których posiada on pełny dostęp do rynku pracy oraz dokumenty uprawniające go do podjęcia pracy.  

Zwrot zagranicznego podatku VAT

Jako specjalistyczne biuro księgowe działające na rzecz firm przewozowych, do jednych z naszych podstawowych usług należy także pomoc w uzyskiwaniu zwrotu zagranicznego podatku VAT. Do jego naliczenia dochodzi m.in. podczas podróży służbowych, przejazdów autostradami lub tankowania paliwa poza granicami kraju. Ze względu na specyfikę swojej działalności przedsiębiorcy działający w branży transportowej regularnie wnioskują dlatego o zwrot podatku VAT z UE. Aby móc jednak skorzystać z tego uprawnienia, konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Należy do nich przede wszystkim brak siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonało się nabycia, a także zakwalifikowanie do grupy czynnych podatników VAT. Przedsiębiorca nie może ponadto dokonywać wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT oraz korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Najczęstsze sytuacje, w których pomagamy naszym klientom odzyskać zwrot zagranicznego podatku VAT, dotyczą przypadków nabycia paliwa, wynajmu środków transportu, opłat drogowych oraz kosztów zakwaterowania, noclegu.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców pracodawca jest zobowiązany prowadzić dla każdego kierowcy ewidencję czasu pracy. Ewidencję tę prowadzi się do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia pracownika i innych świadczeń związanych z pracą. Chcąc zagwarantować naszym klientom kompleksową, rzetelną obsługę księgową i kadrowo-płacową, rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługę ewidencjonowania czasu pracy kierowców zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami. Obecnie może przybrać ona postać papierową lub elektroniczną. Należy wyraźnie zaznaczyć, że jest to dokument kluczowy dla ustalenia należnej każdemu z pracowników pensji. Terminowe wypłacanie wynagrodzeń to z kolei jeden z podstawowych i najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Poprzez systematyczne, skrupulatne ewidencjonowanie czasu pracy kierowców nasze biuro księgowe z jednakową starannością dba o interesy i bezpieczeństwo zarówno jednej, jak i drugiej strony.