Obowiązek spełnienia wymogu bazy eksploatacyjnej – czas tylko do końca 2022 r.

Powoli kończy się czas przewidziany dla przewoźników na spełnienie wymogów związanych z bazą eksploatacyjną, które zostały na nich nałożone w tym roku w związku z wprowadzonymi do porządku prawnego przepisami Pakietu Mobilności. Z nowego obowiązku przedsiębiorcy powinni wywiązać się w terminie do 1 stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy, którzy chcą wykonywać zawód przewoźnika drogowego, są dzisiaj […]